online-business-plan

แผนธุรกิจออนไลน์ ที่เหนือคู่แข่ง

การทำ แผนธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเหนือคู่แข่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักธุรกิจให้ความสำคัญมาก เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง และตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้ามากกว่าใคร เพื่อความได้เปรียบในด้านต่างๆ วันนี้เราจึงจะมาเปิด 9 กลยุทธ์ที่ดี ที่ไม่ควรมองข้าม

9 กลยุทธ์ที่ดีทำ แผนธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเหนือคู่แข่ง

  1. การวิจัยตลาด หลังจากที่มีสินค้าที่พร้อมต่อการขายในรูปแบบออนไลน์แล้ว ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงแนวทางการตลาดที่จะใช้ต่อตัวสินค้าที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่หาได้ เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียในช่องทางขายต่างๆ เมื่อเจอช่องทางที่ดีที่สุดแล้ว ก็ต้องมองหาคู่แข่งก่อนหน้านี้ เพื่อศึกษาแนวทางและหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองสามารถเติบโตได้อย่างมืออาชีพ
  2. ตั้งเป้าหมาย การทำธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และมีความรอบคอบสูง เพื่อที่แนวทางธุรกิจจะดำเนินไปอย่างถูกต้องถูกทาง หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในมุมต่างๆ อีกทั้งยังต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว พัฒนาต่อได้เรื่อยๆ ซึ่งนักธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะใช้ทฤษฎี SMART (สมาร์ท) ที่ประกอบไปด้วย S – Specific (เฉพาะ), M – Measurable (วัดได้), A – Achievable (ทำได้), R – Realistic (สมจริง) และ T – Timely (จำกัดเวลา)
  3. การวิจัยคู่แข่ง คำนิยามที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม การศึกษาระบบงานในด้านต่างๆ ของคู่แข่ง ยิ่งมีเยอะก็ทำให้เราสามารถพัฒนาระบบงานตัวเอง เพื่อนำหน้าคู่แข่งได้อยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด
  4. การสร้างแบรนด์ หลังจากที่ดำเนินงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้น การสร้างแบรนด์ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่มีความสำคัญมากในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เพราะจะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างภาพจำที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับร้าน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างที่สุด
  5. สร้างปรัชญาธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจออนไลน์ หากทำให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และปรัชญา ที่องค์กรได้คิดไว้ เพื่อให้พนักงานและคนในองค์สามารถทำงานด้วยความตั้งใจผ่านสโลแกนของแบรนด์online-business
  6. แผนบุคลากร ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่สนใจอยากขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ การจัดหาบุคลากร ทีมผู้บริหาร และผู้สนับสนุน เพื่อเข้ามาช่วยงานทางด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่หากว่าธุรกิจที่ทำยังมีขนาดเล็ก ในส่วนนี้อาจยังไม่จำเป็นมากนัก เพราะคนเดียวก็สามารถดูแลและจัดการทุกอย่างได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตรก็ย่อมได้
  7. แผนการเงิน เงินทุนถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมไว้แต่แรก มีเงินสำรอง และต้องรักษาเงินทุนหมุนเวียนให้ได้ รวมไปถึงการมองค่าใช้จ่ายในทุกๆ ส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานธุรกิจ
  8. ช่องทางการตลาดออนไลน์ ถือเป็นสิ่งเบสิคที่ทุกธุรกิจต้องมี จึงควรต้องศึกษาเครื่องมือในการโฆษณาในรูปแบบต่าง เช่น การทำเว็บไซต์ SEO, การทำ Google Adwords, การทำ Facebook Ads และอื่นๆ ซึ่งควรต้องดำเนินตามแผนธุรกิจ 3 ขั้นตอน ที่ประกอบไปด้วย 1.Segment (การจัดกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการเข้าถึงที่เหมาะสม), 2.Target (การเลือกลูกค้าเป้าหมาย ให้ตรงการโจทย์ของสินค้า) และ 3. Position (การสร้างตราแบรนด์ของธุรกิจ ให้อยู่ในใจลูกค้าจนเป็นที่พูดถึงปากต่อปาก)
  9. ติดตามผลและคิดแผนใหม่ หลังจากธุรกิจเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้ว ต้องมีการติดตามผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพว่าตรงตามแผนงานที่วางไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในช่วงต้นอาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ก็เป็นจุดที่ทำให้สามารถพัฒนาและคิดแผนใหม่ เพื่อให้เราสามารถด้ำเนินงานต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป