online-business-plan

แผนธุรกิจออนไลน์ ที่เหนือคู่แข่ง

การทำ แผนธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเหนือคู่แข่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักธุรกิจให้ความสำคัญมาก เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง และตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้ามากกว่าใคร เพื่อความได้เปรียบในด้านต่างๆ วันนี้เราจึงจะมาเปิด 9 กลยุทธ์ที่ดี ที่ไม่ควรมองข้าม 9 กลยุทธ์ที่ดีทำ แผนธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเหนือคู่แข่ง การวิจัยตลาด หลังจากที่มีสินค้าที่พร้อมต่อการขายในรูปแบบออนไลน์แล้ว ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงแนวทางการตลาดที่จะใช้ต่อตัวสินค้าที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่หาได้ เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียในช่องทางขายต่างๆ เมื่อเจอช่องทางที่ดีที่สุดแล้ว ก็ต้องมองหาคู่แข่งก่อนหน้านี้ เพื่อศึกษาแนวทางและหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองสามารถเติบโตได้อย่างมืออาชีพ ตั้งเป้าหมาย การทำธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และมีความรอบคอบสูง เพื่อที่แนวทางธุรกิจจะดำเนินไปอย่างถูกต้องถูกทาง หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในมุมต่างๆ อีกทั้งยังต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว พัฒนาต่อได้เรื่อยๆ ซึ่งนักธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะใช้ทฤษฎี SMART (สมาร์ท) ที่ประกอบไปด้วย S – Specific (เฉพาะ), M – Measurable (วัดได้), A – Achievable (ทำได้), R –…

Digit-4-self

หลัก 4 Self เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในหลายๆ ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี, การสื่อสาร, สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งมีการส่งถึงกันอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และจะต้องหันมาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมกับปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงที่อย่างไม่หยุดยั้ง พัฒนาตนเองด้วยแนวคิด 4 Self ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยาน ต้องการประสบผลสำเร็จในชีวิต คุณจะต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ความปรารถนาของคุณบรรลุไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความมุ่งมั่นของตัวคุณเองเป็นหลัก วันนี้เราจึงจะมาแนะนำแนวคิดในการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า 4 Self ได้แก่… Self Awareness – ค้นหาว่าตนเองต้องการอะไร สำหรับขั้นตอนแรกให้คุณค้นหาว่าส่วนลึกที่สุดของคุณนั้นต้องการอะไรกันแน่ เช่น บางคนอยากมีบ้าน ที่มีสระว่ายน้ำ, บางคนอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน, บางคนอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆ เป็นของตนเอง เป็นต้น ต่อมาเมื่อคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายที่คุณต้องการคืออะไร ในขั้นตอนต่อไป คือ ให้คุณไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่า จะต้องทำอย่างไรให้ฝันนั้นเป็นจริง เช่น ไปเรียนทำอาหาร, เรียนต่อปริญญาเอก เป็นต้น Self Discipline – กำหนดหนทางของความสำเร็จในเป้าหมาย คุณต้องเตรียมใจว่าเส้นทางในการไปสู่ฟันของคุณ คุณจะต้องประสบพบเจอกับปัญหารวมทั้งอุปสรรคมากมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านไปได้…

Learning-4-directions

กระบวนการเรียนรู้ 4 ทิศทาง หมายถึง

การเรียนรู้ในยุคใหม่เป็นการผลักดันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ ในทุกที่ทุกเวลา และต้องมาพร้อมกับประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่มีความแตกต่างไปกันนั่นเอง เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์, การเรียนรู้ผ่านแบบทดสอบเป็นต้น จนกระทั่งก่อเกิดเป็น ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในโลกอนาคตไม่ใช่แค่ผู้ที่มีความรู้มากที่สุด หากแต่คือผู้ที่ไม่คิดจะหยุดเรียนรู้ สำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกท่านมาศึกษาในการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิตกันดีกว่า เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบดั้งเดิม ผู้สอนจะวางตัวเป็นจุดศูนย์กลาง หากแต่สำหรับการเรียนรู้ที่ดีในยุคปัจจุบันนี้นั้น ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อันทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาคิดทบทวนด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนไม่ใช่แค่การท่องจำเป็นนกแก้ว หากแต่ต้องนำความรู้นั้นมาขบคิดต่อ พร้อมตกผลึกด้วยมันสมองของแต่ล่ะคนให้ได้ ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นการเรียนในยุคปัจจุบัน จะต้องให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันฝึกทักษะต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของทุกคนไปพร้อมๆ กัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็จักบังเกิดขึ้น E-Learning E-Learning คือ การเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่มีประโยชน์มากมายต่อการเรียนรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ เช่น มีความสะดวกในการเรียนทำให้เข้าถึงได้ง่าย, สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้แบบ Real Time, สื่อสารไปยังผู้สอนได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการเรียนแบบไหนเป็นสำคัญ เช่น อ่านบทความ, อ่าน Textbook , รับชม VDO เป็นต้น…

Complete-the-marketing-plan-site-news

ดำเนินแผนการตลาดอย่างไรให้สำเร็จ

เบนจามินแฟรงคลินได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้พร้อม คุณก็จะต้องล้มเหลว” นี่เป็นวลีที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องของการใช้ชีวิตและด้านธุรกิจ ที่สำคัญมันยังเป็นคำพูดที่ดีสำหรับใช้ในการเตือนสติของคนที่จะวางแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ธรุกิจทั้งเล็กใหญ่ต่างเติบโตในอัตราที่รวดเร็ว ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียที่ช่วยสร้างโอกาสความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริษัทได้มากขึ้น ทำให้แผนการตลาดกลายเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่เคย นักการตลาดเป้นผู้ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนการลงทุน ดังนั้นจึงมีหน้าที่ต้องทำแผนที่กำหนดไว้เพื่อวัดและแสดงผลลัพธ์ แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จจะทำให้มองภาพรวมและทิศทางในการเดินหน้าของบริษัทได้ออก ทำให้ทีมสามารถทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความสอดคล้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน เป็นเครื่องมือในการช่วยคุณกำหนดงบประมาณ สิ่งที่นักวางแผนการตลาดทำ 1.กำหนดความท้าทาย เริ่มด้วยการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรค์ที่ขวาง แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ ในอนาคตเราจะต้องพบกับปัญหาในรูปแบบใด โอกาสไหนที่ควรจะคว้าเอาไว้ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตอบตัวเองได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจประสบปัญหาเมื่อขาดทีมขายอย่างไร หรือ เว็บไซต์ของบริษัทกำลังตกยุคจนเสียอันดับดีๆ ในเสิร์ชเอนจินไม่ว่าปัญหาจะมีอะไรให้นำมันมากองไว้ข้างหน้าให้หมด 2.สร้างกลยุทธ์ของตัวเอง กลยุทธ์เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าแผนนของคุณจะใช้แก้ปัญหาอย่างไร พยายามคิดเหมือนกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่องทางใดที่จะทำเพื่อให้ส่งข้อความไปถึงพวกเขาได้ และในที่สุดคุณจะแก้ปัญหาอย่างไร กลยุทธ์ของคุณควรขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าถึงได้ง่าย 3.สรุปกลยุทธ์ของคุณ คือภารกิจที่คุณต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ อย่างเช่นการสร้างทีมขึ้นมาสำหรับงานที่เจาะจง เช่นการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่งบประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเดือน รวมถึงออกแบบเว็บไซต์ใหม่เป็นต้น 4.ประเมินทรัพยากรของตัวเอง รวมถึงงบประมาณบุคลากร เทคโนโลยี เช่น พนักงานมีทักษะเพียงพอไหม จำเป็นต้องใช้แรงงานนอกบริษัทหรือเปล่า เทคโนโลยีของบริษัทเรากำลังตกยุคไหม เราจำเป็นต้องใช้อะไรเพื่อให้แผนของเราดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ในส่วนของงบประมาณก็เช่นการประเมินว่าแผนของเราทำให้ผลกำไรของบริษัทเติบโตหรือไม่…