มอบน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ต่างจากหัวข้อ 3 แต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานจะเป็นอีกแบบเพราะตำแหน่งจะทำให้สามารถคุยกันได้แบบ เปิดเผยไม่ต้องกังกล ดังนั้นการเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะเป็นส่วนของการคุยงานได้อย่างลง ตัว ทำงานผลงานออกมาราบรื่นมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวผมแล้วน้ำใจในสถานที่ทำงานนั้นสำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้ทุกคนทำงานกันได้ง่ายขึ้นและสามารถประสานงานกันได้ชัดเจนทำให้งานออกทีมีประสิทธิภาพและการมีน้ำใจนั้นจะทำให้เพื่อนร่วมงานนั้นสามัคคีกันอย่างมากช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างสีสันในหน่วยงานเพราะเชื่อว่าทุกคนก็อยากทำงานที่ไม่มีแรงกดดันและอยากทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีถูกหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นการมอบน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตการทำงาน