Make the right moves for your business ทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับธุรกิจของคุณ

ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากมีอะไรบ้าง? และสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความล้มเหลวของบริษัทคืออะไร เราได้พูดคุยกับ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 1,000 รายและได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าซึ่งผู้ประกอบการทุกรายสามารถได้รับประโยชน์

เริ่มต้นเล็ก ๆ เพื่อใหญ่ โต

วิธีหนึ่งที่แน่ใจว่าจะล้มเหลวในธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร? พยายามขายให้ทุกคน กุญแจสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็กคือการเจาะเฉพาะทางหรือส่วนตลาดที่แคบแทนที่จะเป็นการแข่งขันกับลูกค้าทุกราย

ทิศทางการลงทุนสินค้าอื่น

ผู้ประกอบการมีความคิดที่ดี แต่อาจทำให้คุณเสียสมรรถนะจากธุรกิจหลักของคุณได้ ก่อนที่คุณจะพิจารณาทิศทางใหม่ให้กำหนดส่วนที่ธุรกิจของคุณนำเงินที่ชำระค่าใช้จ่ายออกไปอย่างชัดเจน

คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณไม่ได้กำหนด

การใช้เวลาในการพัฒนาแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จและความอยู่รอด การวางแผนไม่ใช่แผนการที่สำคัญ การพัฒนาแผนธุรกิจบังคับให้คุณคิดถึงพื้นฐานของ บริษัท ของคุณ ได้แก่ ตลาดการแข่งขันอุตสาหกรรมและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคุณ

กำหนดตลาดเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน

วิเคราะห์ลักษณะลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจว่าใครซื้อจากคุณ การมีตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของคุณ

การทำธุรกิจกับคนอื่น

เราทุกคนชอบทำธุรกิจกับคนที่เราชอบและไว้ใจ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณก็ทำเช่นเดียวกัน รู้จักลูกค้าของคุณ หาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือครอบครัว ให้พวกเขาได้รู้จักคุณ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับคนใหญ่โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง