ช่วยเหลือหัวหน้า

การช่วยเหลือไม่จำเป็นต้อง ต้องเป็นเรื่องของงานเสมอไป การรับหน้าที่ชื้อของหรือการรับอาสาทันทีเหมือนหัวหน้าต้องการเป็นการแสดง ให้เห็นถึงการมีน้ำใจนอกเหนือจากการทำงาน สิ่งนี้เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทำงานและการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะหากหัวหน้างานได้เห็นความดีของเราอาจจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงและการช่วยเหลือหัวหน้านั้นเป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องทำอยู่แล้วด้วย การทำงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเค้าไว้ใจเราถึงสั่งให้เราทำเราไม่ควรที่จะทำงานเสียควรทำให้เสร็จภายในเวลาที่หัวหน้าของคุณกำหนดไว้หรืออาจจะเสร็จก่อนก็ได้ยิ่งดีเพื่อหัวหน้าจะได้เห็นผลงานที่คุณได้ทำและเห็นความสามารถที่เค้าได้ฝากงานไว้และคุณทำเสร็จก่อนเวลาจะทำให้เค้าเห็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณและจะเป็นผลดีต่ออนาคตอย่างแน่นอน