1.เคารพและใส่ใจคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบในส่วนของงานถ้าหัวหน้าให้งานอะไรมาควรตอบรับทำนั้นจะแสดงให้ เห็น ถึงความมุ่งมั่นในการทำงานหัวหน้าจะรับรู้ถึงความอยากเรียนรู้และตั้งใจทำ งานทันทีแล้วอยากจะคุยกับเราเรื่องงานมากขึ้น การกระทำแบบนี้ได้ผลดีมาก แล้วเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้หัวหน้าของคุณได้รู้ในสิ่งที่คุณทำไว้ตลอดการทำ งาน

2.ขยัน ตั้งใจทำงานในเวลางาน

ให้ลองคิดว่าถ้ามี คนขยันอยู่ในที่ทำงานเยอะๆ งานจะออกมาดีแล้วหัวหน้าของคุณก็จะพอใจเป็นอย่างมาก มันเป็นเรื่องส่วนน้อยเพราะความขยันมันฝึกกันไม่ได้ทำให้คนที่ตั้งใจทำงาน แบบจริงจังมีได้ไม่ทุกคน การสมัครเข้าทำงานหัวหน้าจะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนแบบไหนจนกว่าจะได้ร่วมงาน ด้วยกัน

3.ช่วยเหลือหัวหน้า

การช่วยเหลือไม่จำเป็นต้อง ต้องเป็นเรื่องของงานเสมอไป การรับหน้าที่ชื้อของหรือการรับอาสาทันทีเหมือนหัวหน้าต้องการเป็นการแสดง ให้เห็นถึงการมีน้ำใจนอกเหนือจากการทำงาน สิ่งนี้เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน

4.มอบน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ต่างจากหัวข้อ 3 แต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานจะเป็นอีกแบบเพราะตำแหน่งจะทำให้สามารถคุยกันได้แบบ เปิดเผยไม่ต้องกังกล ดังนั้นการเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะเป็นส่วนของการคุยงานได้อย่างลง ตัว ทำงานผลงานออกมาราบรื่นมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายเดียวกัน

การทำงานทุกคนล้วนตั้งความสำเร็จเอาไว้เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่มีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่าเดิม การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องมีเอาไว้เพื่อทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เรื่องความผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนเราควรรู้จักแก้ไขให้ได้ เพื่ออนาคตข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การทำงานควรตั้งใจแล้วไม่ทิ้งมันไปง่ายๆ งานในสมัยนี้หาได้ยากแล้วคนตกงานเพิ่มขึ้นไม่ว่ายังไงแล้วการอดทนในสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว